Förbättrat resultat på fortsatt osäker marknad

Första kvartalsrapporten 2003, Frango Förbättrat resultat på fortsatt osäker marknad Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB, redovisar idag ett förbättrat resultat med 10,0 MSEK och resultatet efter finansiella poster blev -7,4 (-17,4) MSEK. Det första kvartalet visar därmed på en normal säsongsmässig förlust. Omsättningen för kvartalet var i stort oförändrad och uppgick till 56,5 (57,4) MSEK. - Efter genomförda besparingsåtgärder är vi nu tillbaka på de nivåer i kvartalsresultatet som på helåret bör ge oss vinst igen. På grund av säsongsmässiga variationer i försäljningen, innebär traditionellt det första kvartalet en förlust. Så har det sett ut under alla bolagets sexton verksamma år, säger Tom Löfstedt, grundare och VD för Frango AB. Besparingsåtgärder har minskat Frangos kostnader med 10,6 MSEK (14 procent) jämfört med motsvarande kvartal 2002. Den totala försäljningen av programvara har ökat med två procent. Frangos egenutvecklade produkter, Frango Controller och Frango Consolidator, har inom den totala försäljningen visat tillväxt med 35 procent. Underhållsintäkter har ökat med 27,5 procent medan efterfrågan på konsulttjänster och utbildning har varit svag. - Efterfrågan av konsulttjänster minskade som en följd av svag licensförsäljning under fjärde kvartalet 2002. Men det första kvartalet 2003 visar på ökad licensförsäljning jämfört med 2002, och glädjande är att det är våra egna högmarginalprodukter, Frango Controller och Frango Consolidator, som visar vägen. Jag ser det som ett steg i rätt riktning och beaktat de konjunkturmässiga förutsättningar som råder får vi vara nöjda med den här inledningen på året, säger Tom Löfstedt. För kvartalsrapport: www.frango.com Kontaktpersoner: Tom Löfstedt, VD, Telefon: +46 70 321 77 03, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 00 Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar