Genomfört besparingsprogram skapar lönsamhet

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 Genomfört besparingsprogram skapar lönsamhet Programvaruföretaget Frango redovisar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,6 (-1,5) MSEK. I resultatet ingår då engångskostnader på 4,9 MSEK för ett sparprogram. - Vi har genomfört ett kraftfullt sparprogram som får full effekt under sista kvartalet 2002, säger VD Tom Löfstedt. På helåret innebär det en besparing på knappt 20 MSEK. Den svaga konjunkturen har medfört att Frango reducerat antalet anställda med 30 personer, vilket motsvarar 12 procent av personalstyrkan. Samtidigt befinner vi oss i ett betydande produktskifte där vi nu möter ett mycket positivt mottagande av vår nya produkt, Frango Controller. - Vi räknar med en högre säsongsmässig försäljning för kvartal fyra samtidigt som sparprogrammet skapar förutsättningar för att vi åter skall se en god lönsamhet, säger Tom Löfstedt. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 58,3 (64,9) MSEK. Kassaflödet för perioden var positivt med 2,9 MSEK. Soliditeten uppgick till 41 (49) procent. Under perioden tecknades kontrakt avseende den nyintroducerade produkten, Frango Controller, med bl.a. Posten i Sverige, Gamma Holding i Holland och Raisio Group i Finland. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 183,9 (184,2) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,5 (10,9) MSEK. Kontaktpersoner: Tom Löfstedt, VD, Telefon: 070 321 77 03, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 31, 070 321 77 31 Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar