Första dag för handel senarelagd

Med anledning av försenad registrering av aktier meddelar Freedesk AB härmed att första dag för handel med bolagets aktier på AktieTorget har blivit senarelagd. Ny beräknad första dag för handel är den 10 maj 2017.

För ytterligare information avseende genomförd nyemission, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post:
info@sedermera.se

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post:
stefan.westergard@thefreedesk.com 

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag
Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move. 

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Dokument & länkar