Freedesk AB planerar nyemission samt notering på AktieTorget

Vid styrelsemöte i Freedesk AB (”Freedesk”) den 2 mars 2017 beslutades att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 februari 2017, genomföra en nyemission av aktier inför planerad notering på AktieTorget. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Notering på AktieTorget är planerat att ske i slutet av april 2017.

Freedesk är ett företag som utvecklar ett brett utbud av enkla och flexibla produkter för en mer aktiv och produktiv vardag. Fokus ligger på ett mer aktivt sätt att utföra sina vardagliga aktiviteter, för att öka användarens välmående och produktivitet. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när man vill. Bolagets vision är att vara världsledande med enkla och flexibla lösningar som bidrar till en hälsosam och produktiv livsstil. Utöver Freedesk Desk Riser har bolaget även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.

Planerad nyemission för snabb expansion
Enligt styrelsen befinner sig Freedesk just nu i täten på marknaden med en innovativ, användbar och uppskattad produkt, Freedesk Desk Riser. Freedesk har som ambition att expandera kraftigt, varför bolaget är i behov av kapitaltillförsel. Med tiden kommer Freedesk att ha ett täckningsbidrag som kommer att täcka bolagets driftskostnader, men med den intensiva aktivitet som bolaget redan har bedömer styrelsen att tiden är inne för att påskynda ansträngningarna och backa upp detta med nödvändiga resurser. Freedesk genomför nu en nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Emissionsvolymen uppgår till cirka 12,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka är beräknade att uppgå till cirka 1,1 MSEK. I det fall förestående nyemission fulltecknas är det styrelsens bedömning att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten fram tills att bolaget genererar överskott.

VD Stefan Westergård kommenterar 
Vi befinner oss nu i ett läge med möjlighet till en snabb expansion där vi vill ta in kapital för att kunna genomföra en global expansion. Fokus är inledningsvis Nordeuropa och USA, för att sen arbeta vidare med andra regioner. Vårt arbete handlar i första hand om att kunna följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Däribland avses utbyggnad av återförsäljarnätverket samt fortsatta insatser gällande e-handel, social media och PR. Med en starkare finansiell ställning kommer vi också att kunna öka våra innovationsmöjligheter för att ständigt ligga steget före med nya innovativa, enkla och flexibla produkter. Vi kommer också att få bättre möjligheter att arbeta med produktionseffektivisering och kostnadsreduktioner för ökade marginaler samt att säkra våra immateriella rättigheter för befintliga och kommande produkter.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 mars – 6 april 2017.
Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 3 580 000 aktier, motsvarande 12 530 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 7 980 000 SEK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 400 aktier (motsvarande cirka 4 900 SEK).
Antal aktier innan nyemission: 7 975 000 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 27,9 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.
Notering på AktieTorget: Aktien i Freedesk är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 27 april 2017.
ISIN-kod: SE0009496383.

Erbjudandet vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Erbjudandet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Investerarträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer Freedesk att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon040-615 14 10 eller e-post anmalan@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
14 mars 2017,Kl. 16.00–16.30 Aktiespararna Gjutaregatan 5, Högskolan i Jönköping (HLK), Jönköping. event@aktiespararna.se
15 mars 2017,kl. 10.30–11.00 Aktiespararna Elite Ideon Hotel,
Scheelevägen 27, Lund.
event@aktiespararna.se
16 mars 2017,kl. 18.00–21.30 Sedermera Fondkommission Flädie Mejeriväg 19,
237 91 Bjärred.
event@sedermera.se
20 mars 2017,kl. 11.30–13.00 Sedermera Fondkommission Scandic Klara, 
Slöjdgatan 7, Stockholm.
event@sedermera.se
20 mars 2017,kl. 18.00–18.30 Aktiespararna, tjejkväll Hotel Birger Jarl,
Jarlsgatan 61 A, Stockholm.
event@aktiespararna.se
21 mars 2017,kl. 18.30–21.00 Aktiespararna Jenny Nyströmsskolan, Smålandsgatan 25, Kalmar. http://www.aktiespararna.se/
22 mars 2017,kl. 17.30–19.00 Sedermera Fondkommission, Afterwork Norra Vallgatan 64, Malmö. event@sedermera.se
27 mars 2017,kl. 11.30–13.00 Sedermera Fondkommission Elit Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg. event@sedermera.se
27 mars 2017,kl. 20.00–20.30 Aktiespararna Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 (Stureplan), Stockholm. http://www.aktiespararna.se
28 mars 2017,kl. 18.00–21.00 Aktiespararna Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. http://www.aktiespararna.se/evenemang

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Freedesks finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Om Freedesk AB
​Freedesk AB (559019-4261) har som ambition att förse marknaden med flexibla, enkla och tillgängliga lösningar för att möjliggöra att varje dag är en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Produkterna utvecklas för att öka användarens välmående och produktivitet. Bolagets första lanserade produkt – Freedesk Desk Riser – är en patentsökt, enkel och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp och arbeta. Freedesk Desk Riser är den första av många produkter i bolagets innovationspipline.  Freedesks utvecklingskärna finns i Lund och Malmö med omnejd och utveckling görs i samarbete med experter från hela Sverige.

Taggar:

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Dokument & länkar