Tilläggsmemorandum: Freedesk AB utökar samarbeten med Sit-Stand Trading Limited och AJ Produkter Aktiebolag

Detta tilläggsmemorandum utgör ett tillägg till det memorandum avseende erbjudande om att teckna aktier i Freedesk AB (Freedesk) som har upprättats av styrelsen i Freedesk. Bolaget genomför en nyemission med teckningstid 16 mars – 6 april 2017. Tilläggsmemorandumet är en del av och ska läsas som en del av memorandumet.

Freedesk och Sit-Stand Trading Limited (”Sit-Stand”) i Storbritannien, har fastställt de slutliga villkoren för en större order gällande Freedesk Desk Risers som Sit-Stand lade under Orgatec-mässan i Tyskland under hösten 2016. Ordervärdet uppgår till cirka 200 000 SEK och leverans är planerad att ske under april 2017. Freedesk och Sit-Stand tecknar samtidigt ett  avtal om exklusiv försäljning av Freedesk Desk Risers i Storbritannien. Avtalet gäller från och med den 1 april 2017. Freedesk har även erhållit en startorder om cirka 50 000 SEK avseende Freedesk Personal Space från AJ Produkter Aktiebolag (”AJ Produkter”). Ordern är beräknad att levereras under maj 2017. Genom ordern förstärks Freedesks samarbete med AJ Produkter, som är en ledande återförsäljare för produkter inom kontor, lager, industri och skola.

Efter att Sit-Stand lade en order på Freedesk Desk Risers på Orgatec-mässan i Tyskland under hösten 2016 har bolagen varit i dialog och förhandling kring formerna för ett samarbete. Avtalet är nu tecknat och ger Sit-Stand exklusivitet när det gäller försäljning av Freedesks produkter i Storbritannien. Sit-Stand är en ledande aktör inom stålösningar i Storbritannien och drivs av Gavin Bradley, en internationellt anlitad föredragshållare inom konceptet ”aktivt arbete” och en viktig opinionsbildare inom branschen. Freedesk och Sit-Stand kommer även att samarbeta när det gäller marknadsföring av Freedesks produkter i Storbritannien. Startdatum för avtalet är den 1 april 2017. Målsättningen är att 800 Freedesk Desk Risers ska levereras under det första året, till och med mars 2018. Minimivolym för att det exklusiva samarbetet ska fortlöpa under år två är leverans av 400 Freedesk Desk Risers. Målsättningen under det andra året är att 1 200 Freedesk Desk Risers ska levereras. Minimivolym för att samarbetet ska förlängas efter det andra året är att 600 Freedesk Desk Risers levereras.

VD Stefan Westergård kommenterar

”Intresset för våra produkter ökar och genom avtalet med Sit-Stand stärker vi vår position på den brittiska marknaden. Över en miljon människor i Storbritannien drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar varje år, vilket visar på att det finns en stor marknad för våra produkter. Arbetsgivare över hela världen blir allt mer medvetna om hälso- och produktivitetsfördelar med att erbjuda möjligheten att stå upp och arbeta oavsett om det gäller arbete på kontoret eller via distans.”

Freedesk har dessutom erhållit en startorder avseende Freedesk Personal Space från AJ Produkter. Ordern är beräknad att levereras under maj 2017 och ordervärdet uppgår till cirka 50 000 SEK. AJ Produkter erbjuder produkter för kontor, lager, industri samt skola och finns representerade på 19 marknader i Europa.

VD Stefan Westergård kommenterar vidare

”Det här är den första ordern från AJ Produkter avseende Freedesk Personal Space. Visserligen är ordern av mindre finansiellt värde men den visar att vår strategi med innovation och breddning av produktutbudet fungerar. AJ Produkter är en nyckelspelare på marknaden och har tidigare lagt beställningar på Freedesk Desk Risers. Nu stärks vårt samarbete ytterligare.”

Om Sit-Stand Trading Limited

Sit-Stand Trading Limiteds vision är att omvandla stillasittande kontor till aktiva, friska och produktiva arbetsplatser. Bolaget erbjuder ett stort utbud av stående skrivbord, höj- och sänkbara skrivbord, aktivt sittande och kostnadseffektiva lösningar för att hjälpa kontorsanställda stå och röra sig mer bekvämt. Sit-Stand Trading Limited tillhandahåller även utbildning, seminarier och gratis riktlinjer inom ergonomi.

Om AJ Produkter Aktiebolag

AJ Produkter har levererat inredning till arbetsplatser och offentlig miljö i snart 40 år. Konceptet har varit densamma sedan starten – att vara ett ledande katalogföretag som erbjuder förstklassiga och attraktiva produkter för kontor, lager, industri och skola till rätt pris. AJ Produkter arbetar också idag med en aktiv försäljningsorganisation med uppsökande verksamhet och projektsamarbeten. En stor del av bolagets sortiment tillverkas idag av bolagets helägda fabriker. AJ Produkter finns representerade på 19 marknader i Europa.

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Om oss

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag. Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt . Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Dokument & länkar