Bokslutskommuniké för 2017/2018

Freetrailer publicerar sin första bokslutskommuniké som börsnoterat bolag och uppfyller förväntningarna på resultat och tillväxt

12 mdr. (01.07.17-30.06.18): Koncernens nettoomsättning 30 233 tDKK; koncernens resultat efter skatt -3 474 tDKK; resultat per aktie -0,38; likvida medel 9 414 tDKK; soliditetsgrad 71%. Kvartal 4 (01-04-30.6.18): Koncernens nettoomsättning 8 878 tDKK; koncernens resultat efter skatt -768 tDKK; resultat per aktie: -0,17.

Bolaget stänger som väntat räkenskapsåret 2017/18 med en omsättning på 30 MDKK och en förlust på 3,5 MDKK efter skatt. Det fjärde kvartalet hade det bästa finansiella resultatet och utgör 30 procent av det totala rörelseresultatet. 

Freetrailers omsättning under 2017/18 landade, som förväntat och tidigare kommunicerat, på 30 MDKK. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Årets resultat är -3,5 MDKK efter skatt, och är också i linje med förväntningarna. Resultatet påverkades negativt av extra kostnader av engångskaraktär i samband med börsintroduktionen, anpassningen av organisationsstrukturen samt avskrivningen av kostnader i samband med koncernens inträde på nya marknader. 

"Det fjärde kvartalet var årets bästa kvartal, och såväl omsättningen som rörelseresultatet utgör 30 procent av årets totala rörelseresultat. Detta vittnar om den positiva utvecklingen för koncernens verksamhet", säger Group CFO Philip Filipsen och fortsätter, "dessutom utgör kvartalets underskott mindre än 20 procent av det totala underskottet för året".  

Koncernen har dessutom under året 2017/2018 sett en betydande ökning av antalet uthyrningar av koncernens totala portfölj med släpvagnar på index 115 jämfört med 2016/17. CEO Allan Sønderskov Darré noterar att koncernens snabba tillväxt är ett tydligt tecken på att Freetrailer redan lagt grunden för framtida tillväxt.  

”På Freetrailer har vi lyckats med ett brett antal projekt och vi räknar med att det kommer att fortsätta ge en positiv effekt under de kommande åren. Den danska hemmamarknaden växer och det är full fart i Norge. Vi implementerar Freelock-systemet i Norden för två av våra viktigaste samarbetspartner, och med börsnoteringen har vi fått en kvalitetsstämpel från marknaden som märks direkt i det ökade intresset för att samarbeta med oss​​", säger Allan Sønderskov Darré.  

Allan avslutar med ”Vi har en robust strategi, en robust implementeringsplan och potential att resa utanför landets gränser och att få vår delningsekonomiska lösning att växa,” och han glädjer sig över att framtiden ser ljus ut för bolaget.  

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage - eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Bolaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är det ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra. 

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

Om oss

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners.