Freetrailer Group A/S skjuter upp årsstämman i Freetrailer Group A/S till den 27 oktober 2021

Report this content

Eftersom bolaget har fått kännedom om att kallelsen till bolagets årsstämma, som utfärdades den 30 september 2021, har utfärdats en dag för sent i enlighet med aktiebolagslagen, har Freetrailer Group A/S beslutat att skjuta upp årsstämman till den 27 oktober 2021 kl. 18.00-20.00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 

E-post:  pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform. Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 miljoner människor använt Freetrailers tjänster. Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

350+ upphämtningsplatser

2 100+ släpvagnar
600 000+ årliga uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR

Prenumerera

Dokument & länkar