Freetrailer vinner markanta marknadsandelar i Sverige med ny försäljningsstrategi

Freetrailer har ingått partnerskapsavtal med 13 nya partners i Sverige. Därmed har antalet svenska partners nästan tredubblats och det potentiella antalet uthyrningsställen har mångdubblats.

Den svenska marknaden är mer än dubbelt så stor som den danska för Freetrailer. Trots detta har den svenska verksamheten hittills endast utgjort omkring 22 % av Freetrailers totala verksamhet. Ett av syftena med börsnoteringen på Spotlight Stock Market förra året var att utöka verksamheten på de nordiska hemmamarknaderna, med särskild tonvikt på Sverige så snart som kapitalet hade insamlats och det elektroniska låset på allvar var klart för utrullning.  

Freetrailer hade vid börsnoteringen omkring 1470 släpvagnar i drift och dessa var fördelade på fler än 220 uthyrningsställen i hela Skandinavien.  

Av dessa är 330 släpvagnar idag placerade i Sverige, fördelade på 65 försäljningsställen. Den svenska verksamheten utgör således fortsatt endast cirka 22 % av den totala verksamheten.   

Med Sverige som testland har Freetrailer under de senaste månaderna valt en ny försäljningsstrategi, som innebär att vanliga treåriga avtal ingås, men utan krav på att teckna stort antal släpvagnar från start. I stället avtalas en individuell utrullning med gradvis uppjustering av antalet släpvagnar efterhand som medel frigörs till detta hos den enskilda partnern. Denna strategi visar redan nu markanta resultat med 13 nya, stora partners i Sverige som alla har ingått treåriga avtal.

Sålunda ändras den potentiella marknaden i Sverige väsentligt i och med att antalet möjliga uthyrningsställen utökas med fler än 2700. Detta innebär att grunden har lagts till en tillväxt som kan komma att medföra att den svenska marknaden hamnar i nivå med den danska marknaden, och potentiellt även överträffar denna, inom loppet av 4-6 kvartal. Sålunda kan den svenska marknaden ensam säkra en fördubbling av omsättningen i Freetrailer Group A/S och en förbättrad intjäning som kommer att vara ännu mer påtagligt till följd av att de fasta kostnaderna endast i mycket begränsad omfattning följer omsättningen.  

De nya partnerskapsavtalen har ingåtts med en rad av Sveriges mest kända varumärken, inklusive Riksbyggen, Mekonomen, Mio Möbler, Caparol, ICA Maxi, Bo Trygg, Mekonomen, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet, Båstad Torekov Self Storage och Vimpeln.   

Majoriteten av dessa nya partners hade ingen gratis släpvagnsservice innan avtalet med Freetrailer. Sålunda representerar avtalen - utöver den stora tillväxtpotentialen för Freetrailer - att delekonomin på allvar har börjat etablera sig inom släpvagnsuthyrning i Sverige. Avtalen rullas ut under de kommande kvartalen med Freetrailers elektroniska lås som standard, vilket betyder att kunderna kommer att kunna låna och återlämna sina släpvagnar när som helst på dygnet utan inblandning av butikspersonal.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Om oss

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners.

Prenumerera

Dokument & länkar