Markant förbättrad vinst per släp – omsättningen ökade med 19 procent

De första två månaderna på räkenskapsåret (juli-augusti) visar en total kundomsättningstillväxt på 19 procent för hela koncernen jämfört med samma period under föregående år. Tillväxten är störst i Norge, där företaget har växt med hela 93 procent under perioden jämfört med 2017.

Index 100=2017  Kundomsättning 2018* 
Freetrailer Group  Freetrailer 
Danmark 
Freetrailer
Sverige 
Freetrailer
Norge 
Total  119  115  117  193 

* Kundomsättningen avspeglar intäkterna från uthyrning av släp till användarna (omfattar inte partnerintäkter). 

Implementeringen av Freelock ger ökad uthyrningsgrad per släp 

Intäkterna per släp har ökat markant för räkenskapsårets första två månader jämfört med föregående år. Anledningen till detta är bland annat att effekterna av implementeringen av Freelock har slagit igenom, och att det har resulterat i ökad uthyrningsgrad per släp.

"Precis som vi hade förväntat oss har Freelock lyft uthyrningsgraden per släp. Men vår framgång beror även på att kunderna i allt högre grad drar nytta av vårt erbjudande om att förboka släpen och att allt fler köper till försäkringsskydd. Dessutom har vi i samband med förbättringen av vår försäkringsprodukt kunnat upprätthålla försäkringsandelen trots en prisjustering. Den totala resultatförbättringen bekräftar förväntningarna som är beskrivna i memorandumet." säger CEO, Allan Sønderskov Darré.

Norge går bra 

De strategiska marknadsföringsinsatserna på den norska marknaden har gett en stärkt kunskap om Freetrailer och en betydande tillväxt i både omsättning och antalet uthyrningar jämfört med samma period förra året. På den norska marknaden är därmed kundomsättningen på index 193 under 2018. Antalet uthyrningar har exploderat i Norge jämfört med föregående år. Detta beror på en kombination av ökad marknadsföring, ökat antal släp och ökad efterfrågan.  

"Vi är nöjda med de resultat vi har uppnått. Vi arbetar efter vår plan och ökar omsättningen, utan att belasta den underliggande vinsten. Det är en solid organisk tillväxt och det är precis vad vi strävar efter som företag", avslutar CFO Philip Filipsen. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage - eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Bolaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är det ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra. 

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

Om oss

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, MIO och 24Storage för att nämna några. Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst. Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet. Fakta: Över 50 samarbetspartnerÖver 300 avhämtningsplatserÖver 1 600 släpvagnar Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.Ticker kode: FREETR

Prenumerera

Dokument & länkar