Alingsås kommun sluter avtal med Freja för medarbetare, skolelever och medborgare

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar att man slutit avtal med Alingsås kommun. Avtalet innefattar användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare och skolelever, dessutom säker inloggning för medborgare med Freja eID+ till kommunens alla e-tjänster.

Freja är en digital plånbok som bland annat innehåller en e-legitimation som är statligt godkänd både för användning privat och i tjänsten. Freja kan även användas som fysisk ID-handling vid exempelvis apoteksärenden och paketutlämning och för att dela data med samtycke.

E-tjänstelegitimationen Freja OrgID används nu av allt fler kommuner, universitet och företag inte minst därför att Freja kan skilja på privat och rollbaserad användning.

Den privata e-legitimationen, Freja eID+, ger användaren mer kontroll och smidigare interaktion med hundratals offentliga och privata e-tjänster och fungerar exempelvis även för personer med skyddad identitet.

Freja är en SaaS-tjänst (Software as a Service) vilket innebär ett abonnemangsavtal med en fast månadskostnad som ger kunden möjlighet att budgetera sin kostnad för hela avtalsperioden.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Den välfyllda, digitala plånboken som vi har skapat ger användaren en helhetslösning. Tjänstelegitimationen är en viktig del av detta plånbokstänk som löser de stora utmaningarna för kommunerna kring kraven på regelefterlevnad, tillitsnivåer och personlig integritet. Att kommunen även väljer att ge sina medborgare möjlighet att logga in till dess e-tjänster med Freja eID+ är positivt för ökad inkludering i samhället.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media