Analysguiden: Nyheter visar på potential

Report this content

Verisecs rapport för det fjärde kvartalet 2019 var svagare än vi väntade oss. Intäkterna från Freja eID dröjer längre än väntat men nyhetsflödet har varit starkt under de senaste fyra månaderna. Intäktsförskjutningen drar ned vårt motiverade värde till 129 kronor (143). 

Då bolaget är inne i en tillväxtfas är det svårbedömt när och under vilka kvartal intäktsökningen kommer. I det fjärde kvartalet 2019 blev nettointäkterna 19,7 miljoner kronor exklusive aktiverade kostnader vilket är en liten ökning från 19,5 miljoner från motsvarande kvartal året innan. Vi hade räknat med en mer positivt utveckling för den traditionella verksamheten och ett litet bidrag från Freja eID. Totala intäkter blev 22,3 miljoner kronor där aktiverade produktutveckling representerar drygt 1,8 miljoner kronor. Freja eID som  förväntas driva tillväxten de närmaste åren med en marginell tillväxt för övriga delar. Resultatet blev därmed också sämre än väntat. För helåret 2019 blev rörelseresultatet kraftig negativt, vilket kan förklaras till att bolaget är i uppbyggnadsfasen av Freja eID där ökade personalkostnader förklarar en stor del av de ökade kostnaderna under året. 

Trots en svagare utveckling än väntat för det fjärde kvartalet 2019 fortsätter det att hända positiva saker i och runt bolaget. I oktober 2019 slöts ett avtal med Visma som kommer att erbjuda Freja eID i sitt utbud. I oktober gick även Svenska Spel live med Freja eID. Ytterligare två samarbeten inleddes  i oktober, dels ett partneravtal med IT Omsorg i Stockholm AB samt ett samarbete med Tieto och Tromb. I november lades Freja eID till som inloggningsmetod för 1177Vårdguiden. Som en av flera nyheter under december stöds Freja eID+ för e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se. Under januari 2020 har vi parternavtalet med Micrsoft som måste ses som viktigast av de sju händelser som rapporterats fram till kvartalsrapporten. 

Mycket av de framsteg som nu görs kommer genom integratörer som är ytterst viktiga för den framtida tillväxten. Vi justerar ned våra antaganden främst hänförligt till att intäkterna för Freja eID skjuts något framåt i tiden, De stora värdena väntas dock inte genereras åren efter 2020/21. Det motiverade priset per aktie i basscenariot minskar till 129 (143) kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-verisec-nyheter-visar-pa-potential

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden, läs mer här

Prenumerera