ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit ett avtal med spelföretaget ATG (AB Trav och Galopp) som innebär att e-legitimationen Freja eID kommer att läggas till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel. 

Den 1 januari 2019 införs en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för nya aktörer genom ett licensförfarande. Även aktörer som tidigare haft tillstånd att bedriva spelverksamhet, bland annat ATG, omfattas av de nya reglerna. Ett av kraven i den nya lagen är att alla onlinespelare måste registreras med en e-legitimation eller motsvarande. Som ett led i detta har ATG valt att införa Freja eID som en av identifieringsmetoderna, dels för registreringen av nya kunder men även för inloggning till ATG:s digitala speltjänster.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer varav den högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Verisec och ATG har sedan tidigare ett samarbete kring ID-kontrollerna som krävs för att utfärda en e-legitimation på Plus-nivån, genom ATG:s nätverk av 2000 butiker över hela Sverige.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Den nya spellicenslagen är ytterligare ett exempel som visar på vikten av att ha en säker identifieringsmetod online. Ur ett användarperspektiv blir ju även upplevelsen så väldigt mycket bättre genom att enkelt logga in med exempelvis sitt fingeravtryck via mobilen än att hålla reda på en mängd osäkra lösenord. När e-legitimering börjar bli standardförfarandet för identifiering online blir det också väldigt tydligt att onlinetjänster inte kan göra sig beroende av en enda e-legitimation. Som en av två mobila e-legitimationer i Sverige tror vi därför att Freja eID kommer att bli ett naturligt alternativ för de flesta onlinetjänster på sikt. Och med vår överlägsna användarupplevelse tror vi att vi kommer bli det naturliga valet för de användare som värdesätter att ha kontroll över sitt digitala liv.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com 

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 16:45 CET.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar