Domstolsverket och Vetenskapsrådet ansluter sig till Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering och får tillgång till e-legitimationstjänsten Freja eID

Ytterligare två myndigheter har anslutit sig till det statliga valfrihetssystemet för identifiering, 2017 E-legitimering. Vetenskapsrådets och Domstolsverkets användare kan nu få tillgång till e-legitimationstjänsten Freja eID+ från Verisec.

Freja eID+, på tillitsnivå 3, är Sveriges enda mobila e-legitimation som granskats och godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. För att ingå i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering måste e-legitimationen leva upp till det statliga kvalitetsmärkets krav, Freja eID+ fick detta godkännande den 17 januari i år. Offentliga och privata aktörer kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

Ett valfrihetssystem fungerar så att medborgare styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget. Nyligen anslutna Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger varje år mer än 6 miljarder kronor i stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Man ska bland annat svara för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt. För närvarande är Freja eID+ den enda tillgängliga e-legitimationen i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Ju fler upphandlande myndigheter som tecknar 2017 E-legitimering, desto fler användare får tillgång till den statligt kvalitetsgranskade e-legitimationen Freja eID+. Fler användare som efterlyser full kontroll över sina digitala aktiviteter, sin identitet och integritet har nu tillgång till en säker och intuitiv e-legitimation för dagens och morgondagens digitala behov.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar