En av Sveriges största apotekskedjor väljer Freja eID+ som e-tjänstelegitimation till sin personal

IT-säkerhetsföretaget Verisec har tecknat ett avtal som innebär att personal på en av landets största apotekskedjor kommer att använda Freja eID+ som e-tjänstelegitimation. Freja eID+ utgör en viktig komponent för arbetsgivare som måste uppfylla kraven i SAMBI:s tillitsramverk.

För att samordna digitaliseringen inom vård, omsorg och hälsa finns den federativa infrastrukturlösningen SAMBI, så att personal endast ska behöva en inloggning till samtliga anslutna e-tjänster. Freja eID+ uppfyller SAMBI:s krav på e-legitimation med tillitsnivå LOA3 (Level Of Assurance 3). Från och med våren 2019 kommer denna tillitsnivå krävas för alla vårdgivares åtkomst till e-hälsomyndighetens tjänster, detta innefattar även apotek.

Projektet med att skapa en lösning för e-tjänstelegitimation till apotekskedjans personal är ett samarbete mellan Curity, Extenda Retail och Verisec.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Med Freja eID har vi skapat en helhetslösning för elektronisk identifiering och då känns det extra roligt när en modern och framgångsrik apotekskedja ser fördelarna med detta. För närvarande är ju Freja eID+ den enda mobila e-legitimationen som är godkänd för statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation på tillitsnivå LOA3 och därmed också den enda som kan fungera både för e-tjänstelegitimering och för privat bruk.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar