Freja eID+ ett steg närmare att bryta Sveriges beroende av en enskild e-legitimation

Sju myndigheter och kommuner har under hösten anslutit sig det nya statliga valfrihetssystemet för elektronisk identifiering, 2017 E-legitimering, som ger tillgång till Freja eID+ från Verisec. Bland de anslutna finns Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Tullverket.

I augusti 2018 tecknade Verisec avtal med E-legitimationsnämnden (nuvarande Myndigheten för digital förvaltning, DIGG) om att medverka i det nya valfrihetssystemet. Detta innebär att alla myndigheter, kommuner och landsting enkelt kan få tillgång till de e-legitimationsutfärdare som ingår i avtalet, vilket för närvarande endast är Freja eID+.

Under hösten har Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Umeå kommun, Hammarö kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Tullverket samt Kronofogdemyndigheten tecknat avtal om att ingå i 2017 E-legitimering. Nästa steg är att myndigheterna kopplar ihop sina e-tjänster med Freja eID+ så att e-legitimationen blir tillgänglig som ett alternativ på deras webbplats eller i deras app.

Att dessa myndigheter öppnar upp för Freja eID+ är ett stort steg för att ge medborgare tillgång till Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation och ett alternativ till den banklösning som fram tills nu varit dominerande. Den 17 januari 2018 blev Freja eID+ godkänd för statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Sveriges digitala infrastruktur är i princip beroende av en enda e-legitimation. Detta är inte ansvarsfullt eftersom det medför enorma risker för ett land som är så digitaliserat som Sverige. Dessutom har nästan en femtedel av alla svenskar inte tillgång till den etablerade e-legitimationen, bland annat därför att de inte är kund i en viss bank. Nu finns inte längre någon anledning för myndigheter att utsätta samhället för dessa risker eller att stänga ute medborgare från e-tjänster. Vi ser därför fram emot en snabb anslutning av fler myndigheter i det valfrihetssystem ger dem tillgång till Freja eID+. Vi kommer att löpande att informera om de myndigheter som ansluter sig.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar