Freja eID+ med i Sveriges anmälan som europeisk e-legitimation

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att Freja eID+ ingår i Sveriges officiella föranmälan av e-legitimationer till EU enligt eIDAS-förordningen som myndigheten för digital förvaltning – DIGG – nyligen lämnade in. Detta innebär att Freja eID+ på sikt kommer att kunna användas av svenskar i andra länders offentliga e-tjänster.

Freja eID är sedan tidigare en internationell e-legitimation öppen för användare från andra länder.  Vad som förändras i och med den nu inlämnade ansökan är att svenska medborgare kommer få en möjlighet att använda sin svenska e-legitimation inom EU samt i Norge, Island, Färöarna samt Lichtenstein.

En föranmälan följs av att de andra länderna inom eIDAS-samarbetet återkopplar på Sveriges föranmälan. Detta kommer att ske under våren och därefter gör Sverige en formell anmälan att de svenska e-legitimationerna ska accepteras av de andra länderna vilket beräknas ske under hösten 2021. De andra länderna har då ett år på sig att implementera stöd för de svenska e-legitimationerna i sina offentliga e-tjänster.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB kommenterar:

”I Sverige har de flesta vid det här laget förstått att en e-legitimation är ett oumbärligt verktyg i ett digitaliserat samhälle. Så ser det inte ut i resten av världen och utgångspunkten för lanseringen av Freja eID var att skapa en e-legitimation som kan skalas internationellt. Vi har redan påbörjat detta arbete och genom denna ansökan att bli en eIDAS-godkänd lösning skapas ännu bättre förutsättningar att expandera i Europa.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom denna ansökan att bli en eIDAS-godkänd lösning skapas ännu bättre förutsättningar att expandera i Europa
Johan Henrikson, VD