Freja eID accepteras nu som legitimation hos PostNords ombud

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att PostNord har infört stöd för att användare ska kunna legitimera sig med Freja eID som en fysisk ID-handling vid paketutlämning.

Freja eID är en e-legitimation som också fungerar som en fysisk ID-handling. Användaren öppnar en ID-skärm i Freja-appen som visar ungefär samma information som på ett ID-kort, med bild på användaren, personnummer, namn och giltighetstid. ID-skärmen har utöver det en QR-kod som PostNord-ombudet skannar av för att snabbt bekräfta identiteten.

PostNord hanterar cirka 500 000 paket en vanlig dag och majoriteten av dessa hämtas ut hos ombud. Genom att låta mottagarna använda Freja eID för legitimering kan processen vid kassan förenklas vilket minskar köbildning och fysisk kontakt.

Mathias Olsson, chef för PostNords ombudsnät kommenterar:

”Det känns självklart att möjliggöra legitimering med Freja eID hos våra ombud. Vi ser att flera myndigheter och kommuner redan gjort samma sak. För PostNord är enkla hjälpmedel för legitimering viktigt. Att vi kan komplettera med Freja eID blir också en viktig addering till vår service inför Black Week och jul, då vi alltid har högt tryck hos ombuden.”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Att kunna legitimera sig hos PostNord för paketuthämtning har länge varit en av de mest efterfrågade tjänsterna bland många av våra över 300 000 användare. Att nu kunna hämta ut paket hos PostNord med Freja är ett stort mervärde för alla som vill kunna ha sin ID-handling i mobilen och lämna plånboken hemma.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media