Freja eID avtalar om e-tjänstelegitimationen Freja OrgID för alla anställda i Kungälvs kommun

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar att ännu en kommun har tecknat avtal om Freja OrgID. Kungälvs kommun har tecknat avtal för användning av e-tjänstelegitimationen till 5 000 kommunanställda.

Freja OrgID är den enda e-legitimationen som kan hålla isär privat och tjänstebaserad användning, vilket gör att tjänsten snabbt fått ökad spridning bland kommuner i Sverige som vill erbjuda sina anställda denna flexibilitet.

Med Freja får användare av tjänstelegitimationen även tillgång till en privat e-legitimation i mobilen som öppnar upp för identifiering i fysiska miljöer såsom recept- och paketutlämning. Styrkan i att kunna särskilja yrkeslivet från privatlivet vid identifiering gör Freja till en unik lösning på marknaden.

Avtalet innebär en fast månadskostnad baserat på den SaaS-modell (Software as a Service) som Freja erbjuder för att lättare förutspå kostnader. I avtalet med Kungälvs kommun tillhandahålls tjänsten för aktivering av Freja OrgID av partnern Svensk e-identitet.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Vi välkomnar Kungälvs kommun till den växande skaran kommuner som uppskattar nyttan med Freja OrgID. En av de viktigaste fördelarna med OrgID är att kommunen har kontroll över och kan hantera sina användares hela livscykel vilket bidrar till minimal administration och höjd säkerhet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media