Freja eID gör Visma Consultings lösning heltäckande

Report this content

IT-säkerhetsföretaget Verisec har träffat avtal med Visma Consulting som i och med detta kan erbjuda sina kunder e-legitimationen Freja eID som en viktig komponent i Vismas utbud av säkra lösningar för autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig sektor.

Som en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering av privat och offentlig sektor erbjuder Visma bland annat en lösning för identifiering och signering med e-legitimationer i vilken Freja eID kommer att ingå som alternativ. Genom integrationen med Freja eID får Visma ett komplett utbud av svenska e-legitimationer. Med en stark ställning inom offentlig sektor, får Vismas kunder tillgång till de unika funktioner som utvecklas inom ramen för Freja eID. Inte minst gäller detta inom området tjänstelegitimationer – ett område som idag saknar konkurrenskraftiga och användbara alternativ.

Erling Sjöström, Sales Manager Visma Consulting kommenterar:
”I och med det nu träffade avtalet mellan Verisec och Visma Consulting kan vi erbjuda våra kunder Freja eID som identitetslösning. Därmed blir Vismas lösning för identifiering och signering med e-legitimationer i Sverige heltäckande. Vismas Ciceron Federationstjänst är en lösning för identifiering och signering där e-legitimation från samtliga godkända utgivare kan användas.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Visma Consulting har en stark ställning på marknaden som skapar ökade förutsättningar för Freja eID att snabbt nå ut till nya företag och organisationer. Genom sina befintliga integrationer kan Vismas kunder enkelt erbjudas stöd för Freja eID – vilket minskar ledtiden och kraven på integrationsprojekt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Erling Sjöström, Sales Manager Visma Consulting AB
Mobil: +46 761 28 32 07
E-post: erling.sjostrom@visma.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Visma Consulting
Visma Consulting AB är en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering och automatisering av såväl privat som offentlig sektor. Vårt erbjudande spänner över ett brett fält omfattande bland annat lösningar för dokument- och ärendehantering, e-tjänster, webb, intranät och e-handel samt förvaltning och utveckling av affärskritiska applikationer. Vi är sedan 2010 en del av Visma, ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag. Vi har tidigare både varit en del av en stor koncern och verkat som eget bolag. Därmed kan vi kombinera Vismas stabilitet och styrka med det lilla bolagets flexibilitet och lyhördhet. Våra kärnvärden är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och laganda. Vår affärsidé är att leverera kundanpassade IT-lösningar för verksamhetskritiska processer. Med tekniskt avancerad kompetens och djup kunskap om våra kunders verksamhet effektiviserar vi deras processer och stärker deras konkurrenskraft. Vårt mål är att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och på det som skapar värde för dem. Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar