Freja eID Groups årsredovisning för 2020 publicerad

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att årsredovisning för 2020 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.frejaeid.com.  

De aktieägare och intressenter som önskar få årsredovisningen hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till ir@frejaeid.se, skriva till Freja eID Group AB, Box 3328, 103 66 Stockholm eller ringa till Freja eID Group på telefon 08-723 09 00. Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägare som så önskat inom några veckor. Direktlänk för nedladdning från hemsidan finner du här.

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Freja eID:s kontor på Travgatan 88 i Upplands Väsby från och med idag, men på grund av rådande omständigheter kring spridningen av COVID-19 ber vi dig kontakta oss på förhand och boka tid. Vänligen skicka e-post till ir@frejaeid.se eller ring 08-723 09 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 21.30 CET.

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)