Freja eID i avtal med tjänsten IdentifieraDig

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med IdentifieraDig Sverige AB som erbjuder tjänsten IdentifieraDig, en app som gör det möjligt för företag, myndigheter och organisationer att identifiera sig till privatpersoner. 

Det har länge funnits väl etablerade funktioner för privatpersoner att identifiera sig digitalt till företag och myndigheter. Det saknas dock en etablerad infrastruktur för det omvända; att en myndighetsperson eller företagsrepresentant på ett enkelt sätt identifierar sig digitalt till en privatperson. Avsaknaden av detta har gjort det möjligt för telefonbedragare att ringa upp och utge sig komma från en bank eller myndighet och förleda offret att dela med sig av känslig data eller genomföra en betalning.

IdentifieraDig erbjuder en lösning på problemet genom att den som ringer upp bekräftar vem man är via appen IdentifieraDig. Den som blir uppringd kan också bekräfta sin identitet tillbaka.

Lisa Hasselgren, vd IdentifieraDig kommenterar:

”Att som ledande identifieringsportal för säkra samtal kunna erbjuda Frejas identifieringslösningar, som en metod för att styrka sin identitet, ser vi som en självklarhet. Ett samarbete vi ser fram emot och där vi gemensamt verkar för att stoppa telefonbedrägerier.”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Jag tycker det är fantastiskt att se alla möjliga innovationer som dyker upp som utgår från vad man kan göra med säkerställda, digitala identiteter. IdentifieraDig kan lösa ett stort samhällsproblem med alla de telefonbedrägerier som förekommer, inte minst mot äldre.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att som ledande identifieringsportal för säkra samtal kunna erbjuda Frejas identifieringslösningar, som en metod för att styrka sin identitet, ser vi som en självklarhet. Ett samarbete vi ser fram emot och där vi gemensamt verkar för att stoppa telefonbedrägerier.
Lisa Hasselgren, vd IdentifieraDig