Freja eID lanserar första steget till nästa generations ID-handling

Report this content

IT-säkerhetsföretaget Verisec vill med den nya funktionen i e-legitimationen Freja eID förenkla hur privatpersoner styrker sin identitet gentemot varandra online och i fysiska sammanhang. ”Digital bärare av fysiskt ID” är ett utvecklingsprojekt som genomförs med stöd från Vinnova. Den nya Freja eID-funktionen lanseras i ett första stadie för att kunna hålla användartester inför fortsatt utveckling.

Freja eID är en mobil e-legitimation i form av en app vilket innebär att dess användare har en säker och digital ID-handling tillgänglig i sin telefon. Tanken med den nya funktionen är att få alla att känna sig säkrare i mötet med andra människor samt underlätta hur privatpersoner bevisar sin identitet för varandra. Detta sker genom ID-funktion som fungerar lika bra i den digitala som den fysiska världen. Med den nya funktionen delar användaren sitt ID-foto, sitt för- och efternamn samt sin ålder genom att visa upp telefonens skärm eller genom att låta någon skanna QR-koden i enheten. Användaren kan även bevisa sin identitet genom att sända en tillfällig länk med sin personliga data till någon via nätet och mottagaren behöver inte vara Freja eID-användare.

Den som ansöker om Freja eID får sina personuppgifter, ID-foto och ID-handling kontrollerade av Freja eID:s säkerhetscenter, det görs också ett uppslag mot offentliga register för att validera identiteten och ID-handlingens giltighet. Det innebär att den personliga data som Freja eID-användare delar med sig av är verifierad information. Man kan alltså känna sig trygg med att den som bevisar sin identitet med Freja eID är den person han eller hon påstår sig vara.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi ser att det finns ett behov av att på ett säkert och enkelt sätt kunna bekräfta att personen man träffar online verkligen är den man påstår sig vara. Den här ID-kontrollen mellan privatpersoner gör det nu möjligt att exempelvis hyra ut, köpa och sälja saker på nätet samt dejta online på ett säkert sätt. Detta är det första steget i det projekt vi fått innovationsstöd till från Vinnova. Slutmålet med projektet är att Freja eID kan användas i fysiska sammanhang som kräver identifiering eller ålderskontroll och där systemet är integrerat med butikens eller transportbudets system. Detta flyttar ID-kontrollen från människa till maskin vilket i sin tur kommer bidra till ett ökat skydd mot bedrägerier och ID-kapningar.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar