Freja eID möjliggör säker lösenordsåterställning i nya Solo Reset

Report this content

Genom ett samarbete mellan Tieto, Tromb och IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom e-legitimationstjänsten Freja eID, lanseras nu Solo Reset - en molnbaserad e-tjänst i form av en självserviceportal för lösenordsåterställning. Genom Freja eID garanteras att identitetens tillförlitlighet är absolut vilket möjliggör säker självbetjäning.

Solo Reset är en e-tjänst som främst riktar sig till stora organisationer där man i dagsläget på manuell väg och i många steg hjälper medarbetare att återställa bortglömda lösenord, vilket är både tidskrävande och dyrt. Med Solo Reset ansluten till organisationens Active Directory, den katalogtjänst som hanterar dess användare och lösenord, blir det möjligt för medarbetare att istället återställa lösenordet till sin arbetsmejl på egen hand. Det enda verktyg för lösenordsåterställning som krävs är en mobiltelefon med internetåtkomst och e-legitimationen Freja eID.

Freja eID finns tillgänglig i tre tillitsnivåer varav den högre Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som granskats och godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Organisationer som ansluter sig till Solo Reset kan med Freja eID därmed välja tillitsnivå efter behov. Mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto är tillsammans med IT-utvecklarna Tromb integratörer av Solo Reset, genom e-legitimationstjänsten Freja eID förser man användare av e-tjänsten med tillförlitliga identiteter, detta utgör grundbulten för säkerhet och trygghet i självserviceportalen Solo Reset.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Solo Reset innebär bekvämlighet för personalen och kostnadsbesparingar för verksamheten, i detta är Freja eID och den säkerställda identiteten central för att möjliggöra lösenordsåterställning med tillförlitlig självbetjäning. Genom att självserviceportalen Solo Reset är öppen dygnet runt ger den hög avkastning på investeringen då organisationer eliminerar driftstopp och produktivitetsförluster samtidigt som man avlastar sin interna IT-support.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar