Freja eID når 100 avtal med kommuner

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man nu tecknat totalt 100 avtal med svenska kommuner om användning av e-legitimationen Freja eID. Avtalen avser såväl e-legitimering för kommuninvånare som för anställda och skolelever.

Freja eID+ är den enda e-legitimationen i Sverige som är statligt kvalitetsmärkt både för privat användning och för användning i tjänsten, vilket har drivit efterfrågan inte minst inom den kommunala sektorn. Bland de som har avtal med Freja eID finns kommuner av alla storlekar, från storstäder som Stockholm och Malmö till en lång rad medelstora och mindre kommuner. Vissa kommuner har avtal enbart för medborgare, vissa bara för e-tjänstelegitimation och en del har för båda.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Att vi så snabbt växer antalet kommunavtal är positivt ur flera perspektiv. Dels bidrar det till en bred spridning av Freja eID bland användare över hela landet, dels bidrar tjänstelegitimationsavtalen med växande prenumerationsintäkter. Jag hoppas att detta kommer att inspirera de av landets alla 290 kommuner som ännu inte har Freja, att nu bli medlemmar av vår växande plattform.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att vi så snabbt växer antalet kommunavtal är positivt ur flera perspektiv. Dels bidrar det till en bred spridning av Freja eID bland användare över hela landet, dels bidrar tjänstelegitimationsavtalen med växande prenumerationsintäkter.
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB