Freja eID och ID06 tecknar avtal om identifiering på arbetsplatser

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med ID06 AB som hanterar Sveriges största system för att identifiera individer på arbetsplatser och koppla dem till en arbetsgivare. Avtalet inkluderar både identifiering av användare till systemet med Freja eID men också gemensam produktutveckling inom AI och biometri samt ID-metoder för utländska medborgare.

ID06 AB startades 2006 av Sveriges Byggindustrier för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Idag inkluderas ett flertal yrkesgrupper och ett flertal branscher i ID06-systemet som används för bland annat elektronisk närvaroregistrering, utbildningsbevis och inpasseringskontroll. Ungefär 800 000 ID06-kort är utfärdade till svenska och utländska medborgare som är anställda i ID06-godkända företag.

Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 AB kommenterar:

”För ID06 AB är det viktigt att erbjuda sina kunder säkra, effektiva och lättillgängliga alternativ för identitetshantering och vi ser framför oss ett långsiktigt partnerskap med Freja eID. Till en början handlar det om att våra användare identifieras säkert in till ID06-systemet med Freja eID:s e-legitimation och i nästa steg handlar det om att skapa nästa generations digitala identifiering på arbetsplatser – dels med ny teknik som artificiell intelligens och biometri men också för att säkert kunna fastställa identiteten på medarbetare från andra länder."

Johan Henrikson, VD Freja eID Group kommenterar:

”Vår satsning på innovation har gjort att vi redan idag ligger långt före många andra e-legitimationer vad gäller teknik, användarupplevelse och internationell skalbarhet. Att få till stånd ett avtal med en lika innovationsdriven partner med en så stor användarskara som ID06 AB öppnar därmed stora möjligheter – såväl utvecklingsmässigt som affärsmässigt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För ID06 AB är det viktigt att erbjuda sina kunder säkra, effektiva och lättillgängliga alternativ för identitetshantering och vi ser framför oss ett långsiktigt partnerskap med Freja eID.
Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06