Freja eID redo för användning som digitalt covid-19 pass

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att e-legitimationen Freja eID är redo för användning som digitalt vaccinationsintyg och friskhetsintyg. Om samhället använder en befintlig infrastruktur i form av en statligt godkänd e-legitimation kan utrullningen av digitala covid-19 intyg komma igång direkt och återöppningen av samhället kan därmed ske snabbare. 

Freja eID+ har det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som utfärdas av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Infrastrukturen uppfyller därmed alla krav för att säkert kunna identifiera individer digitalt och dela personliga data med användarens samtycke.

Data som kan hanteras i Freja eID är exempelvis personnummer, e-postadresser, telefonnummer, adress och rollbaserade uppgifter som anställningsnummer. Ett digitalt vaccinationsintyg eller resultat från ett PCR-test för covid-19 kan därmed enkelt hanteras i Freja eID så länge en vårdgivare eller central myndighet tillåter användaren åtkomst till den vaccinationsdata eller testdata som finns lagrad om denne.

Under förutsättning att vårdgivare och myndigheter kommer att stödja Freja eID som covid-19 pass kan användaren visa att man är vaccinerad – eller resultatet från sitt PCR-test – både i fysiska sammanhang via mobilskärmen och online när man exempelvis ska boka en resa eller konsertbiljett. Filmen i denna länk illustrerar hur det kan fungera.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB kommenterar:

”Jag uppmanar alla inblandade – från regering och olika myndigheter till vårdgivare och vaccinatörer – att nu inte gå över ån efter vatten. Dra inte igång något mastodontprojekt för att bygga ett digitalt covid-19 pass som kommer kosta skattebetalarna miljontals kronor och ta värdefull tid, när det finns en statligt godkänd och fungerande infrastruktur som kan tas i bruk direkt och som är gratis för alla användare. För varje dag som går utan att Sverige erbjuder medborgarna ett digitalt covid-19 pass är en förlorad dag i den pandemi som redan ställt till med så mycket. Låt oss därför visa att vi i Sverige menar allvar med regeringens ambition att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Citat

Dra inte igång något mastodontprojekt för att bygga ett digitalt covid-19 pass som kommer kosta skattebetalarna miljontals kronor och ta värdefull tid, när det finns en statligt godkänd och fungerande infrastruktur som kan tas i bruk direkt och som är gratis för alla användare.
Johan Henrikson, VD