Freja eID testlanserar e-legitimering med biometri

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man i sin testmiljö snart lanserar en funktion som gör det möjligt att legitimera sig elektroniskt med användarens biometri som verifieringsmetod istället för mobiltelefonen. Detta öppnar en helt ny dimension för e-legitimering och användarkontroll.

Mobiltelefonen är den enhet som förknippas som bärare av en e-legitimation och i många sammanhang fyller den sin funktion väl. I andra sammanhang och miljöer är mobilen inte alls lämplig. Exempel kan vara i skolan, sjukvården eller i självbetjäningskassor. Mobilfri identifiering kan även ha ett stort mervärde för individer som av olika skäl har problem med att handha en mobil eller för anställda i organisationer där man inte tillhandahåller en tjänstemobil.

Redan idag fungerar Freja eID med biometri, men då är det tillsammans med fingeravtryck eller ansiktsbild som användaren sparat lokalt i sin mobiltelefon. Den nya funktionen jämför ansiktet med den ansiktsbild som användaren tagit med Freja-appen vid registreringen och som finns sparad i Frejas databas. Med användarens samtycke kan denna bild användas som verifieringsmetod utan att någon mobiltelefon används, exempelvis om en elev ska logga in till en skoltjänst via en laptop med webbkamera.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group kommenterar:

”Den nya funktionen öppnar helt nya möjligheter för säkrare och smidigare digitala upplevelser inom flera områden. Mobilen är en fantastisk bärare av identitet men kommer till korta i många av de sammanhang som vi diskuterar med våra kunder. Över tiden kommer vi säkert få se andra bärare av identitet och med Freja eID-plattformens tillit och flexibilitet kommer vi kunna utöka möjligheterna för våra användare. Det är också viktigt att poängtera att användarens integritet står i centrum med den nya funktionen. Biometrin används således endast som en säkerhetsfunktion som initieras och kontrolleras av användaren själv; inte för att något företag, myndighet eller organisation ska kunna identifiera användaren med hjälp av biometri i förhållande till en folksamling eller en databas av bilder.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den nya funktionen öppnar helt nya möjligheter för säkrare och smidigare digitala upplevelser inom flera områden.
Johan Henrikson, VD