Freja välkomnar förslag om en statlig e-legitimation

Report this content

Freja eID Group AB (publ) välkomnar förslagen kring en statlig e-legitimation i DIGG:s slutredovisning av sitt regeringsuppdrag. Bland förslagen finns bland annat ett krav att alla godkända e-legitimationer ska accepteras av alla offentliga e-tjänster samt en möjlighet för användare att växla sin statliga, kortbaserade e-legitimation till en mobil e-legitimation från andra godkända utfärdare.

DIGG - Myndigheten för Digital Förvaltning – fick i juni 2022 ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna kring en statlig e-legitimation och redovisningen publicerades den 30 januari 2023.

Redovisningen innehåller ett förslag om att staten ska ge ut en kortbaserad statlig e-legitimation på den högsta tillitsnivån (LOA4). Den kortbaserade e-legitimationen ska kunna användas tillsammans med en mobiltelefon med NFC-teknik och på datorer tillsammans med en kortläsare. Den statliga e-legitimationen ska också kunna växlas över till en mobil e-legitimation, vilket skulle kunna öka räckvidden och minska friktionen för utfärdandet av Freja.

”Den statliga e-legitimationen ska utgöra ett komplement och en möjlighet att växla över till andras lösningar, inte en konkurrent eller ersättare”, skriver DIGG. Myndigheten föreslår också i rapporten att ”myndigheter, kommuner och regioner måste acceptera alla godkända e-legitimationer.” Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska analysera just denna fråga.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Det är en välgrundad rapport som landar i slutsatser som jag delar. Förslagen kommer kunna göra att vi når ut bredare med Freja till grupper som vi idag har svårt att hjälpa. Exempelvis kommer individer med samordningsnummer kunna skaffa Freja via den statliga e-legitimationen. Men det förslag jag tror kommer göra störst skillnad är att alla godkända e-legitimationer måste accepteras i alla offentliga e-tjänster. Detta hoppas jag att regeringen inför betydligt tidigare än de två år det enligt DIGG kommer att ta att utveckla den statliga e-legitimationen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För ytterligare information: www.frejaeid.com  – https://frejaeid.com/finansiell-info/

Prenumerera

Media

Media