Järfälla kommun väljer e-legitimationen Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec har i samarbete med integrationspartnern Tieto slutit avtal med Järfälla kommun som i och med detta kommer att lägga till e-legitimationen Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

Järfälla kommun ingick avtal med Tieto Sweden AB för applikations- och systemdrift redan i början av 2017. Det uppgraderade IT-stödet driver kommunens digitaliseringsarbete framåt. Nu har man genom avtal nått fram till att Järfälla kommun lägger till e-legitimationstjänsten Freja eID som identifieringsmetod i sina system.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer. Den högre nivån, Freja eID Plus, motsvarar tillitsnivå 3 (LOA3) och har tilldelats kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av statliga Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Freja eID är därmed den enda mobila e-legitimationen som fyller alla krav för såväl privat användning för medborgare som för e-tjänstelegitimering för offentligt anställda.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Kommuner har ett stort välfärdsansvar i Sverige, både vad gäller verksamheter som skola och vård, och för information. Digitaliseringens stora möjligheter till effektiviseringar ger framförallt möjlighet till högre kvalitet i omsorgen och i kommunens övriga tjänster, särskilt ur användarens perspektiv. Med Freja eID gör man användaren och dennes identitet och integritet till en central del av kommunens digitalisering. Och detta sker genom en mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar