Kommunalförbundet Itsam digitaliserar med Frejas e-tjänstelegitimation

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar att yttterligare sex kommuner har implementerat e-tjänstelegitimationen Freja OrgID. Kommunalförbundet Itsam ansvarar för digitaliseringen av de sex medlemskommunerna och avtalet med Freja är en del av detta.

Itsam ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de sex medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Freja är en digital plånbok som innehåller en statligt godkänd e-legitimation för både privat- och tjänsteanvändning. Freja ger användaren mer kontroll och smidigare interaktion med hundratals offentliga och privata e-tjänster samtidigt som appen kan användas som en fysisk ID-handling i mobilen vid exempelvis apoteksärenden och paketutlämning.

Med Freja OrgID kan en användare separera mellan privat- och tjänstebaserad användning, något som har blivit allt viktigare när medarbetare inte längre vill använda sin privata e-legitimation i jobbet. Avtalet med Itsam innebär en fast månadskostnad baserat på antalet användare – istället för kostnad per transaktion – enligt den SAAS-modell (Software as a Service) som Freja erbjuder för ökad förutsägbarhet kring kostnader för digitala identiteter.

Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Itsam kommenterar:

”Freja eID ger oss en utmärkt möjlighet till digital identifiering utan krav på våra användare att skaffa andra former av privat digital identifikation. Det är dessutom enkelt som användare att skapa sin identifieringsnyckel vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vår, och våra medlemskommuners digitaliseringsresa. Med hjälp av Freja eID och våra lösningar kan vi dessutom styra vilken information vi behöver vid identifieringstillfället vilket innebär att kommunikation av känslig identifieringsinformation blir minimal.”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Nu kan listan göras lång över kommuner och organisationer som ser fördelarna med Frejas tjänstelegitimation. Freja OrgID är ju den enda statligt godkända tjänstelegitimationen som kan skilja på identiteten som privatperson och i arbetet. Detta borgar för ett bättre integritetsskydd för medarbetarna i kombination med en robust och användarvänlig lösning i vardagen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media