Pensionsmyndigheten tar ett första steg för användning av Freja eID

Pensionsmyndigheten har anslutit sig till det statliga valfrihetssystemet 2017 E-legitimering. Det innebär att man tagit det första steget för att låta sina användare identifiera sig med Verisecs e-legitimation Freja eID+ till myndighetens digitala tjänster.

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen men även att informera kring pensionen för pensionssparare, blivande pensionärer och pensionärer.

Freja eID+ är Sveriges enda mobila e-legitimation som granskats och godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. För att ingå i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering måste e-legitimationen leva upp till det statliga kvalitetsmärkets krav. Offentliga och privata aktörer kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

Ett valfrihetssystem fungerar så att medborgare styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identitetsintyget. För närvarande är Freja eID+ den enda tillgängliga e-legitimationen i Valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi har under de senaste månaderna sett ett stort antal myndigheter och kommuner ansluta sig, eller förbereda anslutning, till Freja eID. För varje myndighet som ansluter sig tar Sverige ett litet steg mot en mer hållbar digitalisering. Att vi fram tills nu i princip har varit beroende av en enda lösning kring e-legitimering i har varit en bromskloss i det offentliga Sveriges viktiga digitaliseringsarbete. Vi är stolta att med Freja eID kunna bidra med den nyckelfaktor som många väntat på för att kunna ta digitaliseringen till nästa steg.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar