Sunet väljer Freja eID för Sveriges studenter

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man tecknat ett avtal med Sunet om att via tjänsten Freja eID utföra legitimationskontroll av studenter för utfärdande av digitala identiteter. Studenterna blir därmed också den första större användargruppen som får tillgång till den nya e-legitimationen Freja eID. Tjänsten kommer att levereras från andra halvan av augusti 2017. 

Sunet, som är en enhet på Vetenskapsrådet, har i uppgift att skapa infrastruktur för datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Bakgrunden till avtalet är att det finns ett behov av säkerställd identifiering av studenter för inloggning till vissa elektroniska tjänster inom universitets- och högskolevärlden, bland annat webbplatsen Antagning.se. Hittills har detta gjorts med hjälp av säkerhetskoder utskickade via post, något som varit både kostsamt och administrativt krävande.

Freja eID är en ny tjänst från Verisec som genom att utföra legitimationskontroll via ATG:s ombud av 2000 butiker kan utfärda elektroniska identiteter med en hög tillitsnivå. Under hösten 2017 kommer Freja eID lanseras som en ny e-legitimation och kommer ansöka om att blir granskade av E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Sunet kommer i första hand använda Freja eID för att utfärda elektroniska identiteter med en hög tillitsnivå inom universitetsvärlden, men studenterna kommer även att inkluderas i det ekosystem av säkra e-identiteter som Freja eID bygger upp. Detta gör att studenterna framöver kan använda Freja eID för säker inloggning och digitala underskrifter hos en lång rad tjänster på internet.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar

”Behovet av att säkert identifiera sig i den digitala världen finns inom snart sagt varje område. När vi bestämde oss för att satsa på Freja eID hade vi identifierat ett antal områden, där behovet var stort och där de befintliga lösningarna på marknaden inte passade. Utbildning var just ett sådant område och att vi så här snart efter den kommersiella lanseringen av Freja eID tecknar avtal med Sunet visar att vi gjorde en korrekt bedömning.  Att ha en så respekterad organisation som Sunet som referens är också oerhört värdefullt, så här i uppbyggnadsskedet av Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar