Svensk Handel lyfter fram Freja eID för fysisk identifiering

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att branschorganisationen Svensk Handel valt att lyfta fram Freja eID som ett alternativ till användandet av fysiska ID-handlingar i butik.

Freja eID är en e-legitimation som fungerar både online och i fysiska sammanhang, genom att användaren visar en säker ID-skärm med ID-foto, personnummer, namn och QR-kod som innehåller personnummer. Sedan tidigare är ID-metoden accepterad i ATG:s landsomfattande butiksnätverk för att lägga spel eller hämta vinst och nu lyfts metoden fram som ett alternativ för hela den svenska detaljhandeln.

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.

Bengt Nilervall, näringspolitisk expert, Svensk Handel kommenterar:

”Svensk Handel välkomnar initiativet och ser Freja eID som ett utmärkt komplement till fysiska id-handlingar.”

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Vi har ju redan digitaliserat identiteten och de flesta är vana att använda sin digitala identitet online. Att den digitala identiteten ska kunna användas i fysiska sammanhang – istället för att bära runt på en plastbit – är en självklar utveckling. Förutom de rent bekvämlighetsmässiga aspekterna finns en viktig trygghetsaspekt i detta. Många ungdomar använder sitt pass som fysisk ID-handling och att begära att minderåriga ska gå runt med en så dyrbar värdehandling till vardags är inte ansvarsfull. Så vi ser det som en välgärning att Svensk Handel nu lyfter fram Freja som ett alternativ för identifiering i svenska butiker.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media