Sveriges föranmälan av Freja eID+ till EU har godkänts

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att Sveriges föranmälan av e-legitimationer till det europeiska eIDAS-systemet har godkänts. Ett stort steg har därmed tagits för att Freja ska kunna användas för e-legitimering i övriga EU-länder.

Det är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som står bakom föranmälan av svenska e-legitimationer till EU. eIDAS är ett ramverk som syftar till att nationella e-legitimationer ska kunna användas över gränserna mellan EU- och EES-länder. För att bli en del av eIDAS måste en föranmälan göras och därefter görs en peer-review av andra länder. För Sveriges del medverkade 20-tal länder i detta arbete som leddes av Norge.

Sverige kan nu gå vidare med en formell anmälan i enlighet med eIDAS-förordningen, efter att e-legitimationsutfärdarna har tecknat ett tilläggsavtal med DIGG. Att göra formell anmälan innebär ingen ytterligare prövning, utan den handlar om att EU-kommissionen ska notera de anmälda svenska e-legitimationerna i EU:s ”Official journal”. Därefter har de andra länderna ett år på sig att erkänna de svenska e-legitimationerna.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Ända sedan vi blev en godkänd svensk e-legitimation 2018 har vi arbetat för att bli en del av det europeiska ramverket för e-legitimering. Freja ligger redan i framkant av vad en användare kan göra med sin e-legitimation här Sverige och nu tar vi sikt på att kunna skala upp detta för europeisk användning. Om världen är digital och gränsöverskridande idag, är det ingenting mot vad den kommer att vara i morgon.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media