Tillväxten fortsätter för Freja eID som nu har 332 000 användare

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man under det tredje kvartalet 2021 hade en fortsatt god tillväxt på de fyra nyckeltal som man bedömer vara de viktigaste indikatorerna för Freja eID:s utveckling: antal användare, transaktioner, avtal samt intäkter.

Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det tredje kvartalet 2021, det vill säga mellan den 1 juli och 30 september. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID Group AB ber vi att få hänvisa till den delårsrapport som publiceras den 10 november 2021. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2020.

– Antal registrerade användare uppgick den 30 september 2021 till 332 000 (67 000) st, vilket är en ökning med 390% jämfört med 30 september 2020. Under tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021, ökade antalet användare med 123 000 (21 000) st. Den öppna orderboken uppgick per den 30 september 2021 till 115 000 användare, en minskning med 1000 under det tredje kvartalet 2021. Den öppna orderboken avser användare vi avtalat om med kunder i fastprisavtal, men där användaren ännu inte registrerat sig.

– Antalet avtal uppgick den 30 september 2021 till 356 (217) st, vilket motsvarar en ökning med 64% jämfört med 30 september 2020 och en ökning med 31st från den 30 juni 2021.

– Antalet transaktioner uppgick under tredje kvartalet till 964 000 (218 000) st vilket är en ökning med 342% jämfört med samma period föregående år. Antalet transaktioner ökade under tredje kvartalet med 342 000st eller motsvarande 55% jämfört med andra kvartalet 2021.

– Intäkterna avseende tjänsten Freja eID uppgick under tredje kvartalet till 868 000 (322 000) SEK, vilket motsvarar en ökning med 169% jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade med 15% jämfört med andra kvartalet 2021.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Allt fler användare och tjänster börjar inse att Freja är mycket mer än traditionell e-legitimation, att det är en tjänst som gör hela användarresan smidigare och mer innehållsrik – både i den digitala och fysiska världen. Man använder Freja för att logga in online, att identifiera sig fysiskt i butik, att legitimera sig i tjänsten och inte minst för att upptäcka nya och intressanta tjänster. Allt detta tror jag speglar sig i den goda tillväxt vi har visat i år.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media