Umeå kommun tecknar nytt avtal med Freja eID

Report this content

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att Umeå kommun tecknat ett nytt avtal för användning av Freja eID. Avtalet omfattar användning av e-legitimationen för identifiering till kommunens e-tjänster riktade till medborgare.

Petter Lindgren, CTO Datacenter operations Umeå kommun kommenterar:

”Umeå kommun har ett stort antal e-tjänster där medborgaren nu kommer att få möjlighet att använda marknadens bästa e-legitimation för identifiering och signering. Det nya avtalet med Freja är tecknat via integrationspartnern Visma Consulting.”

Johan Henrikson, VD Freja eID Group kommenterar:

”Umeå är Norrlands största kommun och ligger i framkant av digitaliseringen bland svenska kommuner. Vi är därför stolta att vi får förnyat förtroende att tillhandahålla e-legitimering till kommunens medborgare.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Umeå kommun har ett stort antal e-tjänster där medborgaren nu kommer att få möjlighet att använda marknadens bästa e-legitimation för identifiering och signering.
Petter Lindgren, CTO Datacenter operations Umeå kommun