Verisec sponsrar viktigt forskningsprojekt på Uppsala universitet med e-legitimationstjänsten Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom e-legitimationstjänsten Freja eID, sponsrar ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Institutionen för Kvinnors och barns hälsa ligger bakom forskningsprojektet och e-legitimationen Freja eID kommer att användas för säker identifiering av deltagarna.

Forskningsprojektet använder deltagande mödrars mobila beteendemönster för att med hjälp av moderna maskininlärningstekniker kartlägga komplexa samband som gör det enklare att upptäcka mödrar som löper en förhöjd risk att drabbas av förlossningsdepression och/eller förtidsbörd. Säkerhetsförfaranden som digitalt säkerställd identifiering av deltagarna i forskningsprojektet är ytterst viktiga. Verisec agerar sponsor genom att förse forskningsprojektet med just detta genom e-legitimationstjänsten Freja eID.

Arvid Marklund, projektledare inom Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet kommenterar:
”Förlossningsdepression är tyvärr ett vanligt tillstånd som kan leda till mycket allvarliga problem för både mamman och hennes barn om det inte behandlas. Många av de drabbade fångas inte upp av vården och får därför inte tillgång till de effektiva behandlingar som finns. I vårt projekt kommer vi använda deltagarnas mobila beteendemönster tillsammans med maskinintelligens för att lära oss mer om vilka mödrar som löper högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Syftet är att i framtiden kunna utveckla effektiva verktyg som kan ge denna eftersatta grupp hjälp i tid.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Freja eID är en e-legitimation i form av en lättanvänd mobil-app för dagens och morgondagens behov, begrepp som i allra högsta grad omfattas av målet med detta forskningsprojekt. I egenskap av sponsor är vi naturligtvis stolta över att e-legitimationstjänsten Freja eID utgör metoden för inloggning och identifiering av deltagare i detta oerhört viktiga forskningsprojekt vid Uppsala universitet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

För mer information, vänligen kontakta:
Arvid Marklund, Projektledare Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet
Mobil: +46 736 94 57 50
Epost: arvid.marklund@kbh.uu.se

Om Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap. För ytterligare information: http://www.kbh.uu.se

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar