Ytterligare fyra svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID

Report this content

IT-säkerhetsföretaget Verisec har genom sitt samarbete med partnern CGI slutit avtal med ytterligare fyra svenska kommuner som i och med detta kommer att lägga till e-legitimationen Freja eID som identifieringsmetod för medborgare och anställda för åtkomst till kommunernas tjänster.

För medborgare och kommunanställda i Borgholm, Ystad, Mörbylånga och Klippan blir alltså e-legitimationstjänsten Freja eID tillgänglig som ID-metod vid inloggning till respektive kommuns tjänster. Även Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, som är verksamma inom områdena livsmedel, miljö och hälsoskydd, öppnar upp för Freja eID som identifieringsmetod.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer. Den högre nivån, Freja eID Plus, motsvarar tillitsnivå 3 (LOA3) och har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av statliga Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Freja eID kan därmed användas såväl för privat bruk, exempelvis för medborgare som använder kommunala onlinetjänster, och som e-tjänstelegitimation för kommunanställda för åtkomst till interna system. Freja eID är en intuitiv e-legitimation som kan användas för säker identifiering, smidig inloggning med tvåfaktorsautentisering och juridiskt bindande elektroniska underskrifter.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Digitalisering ute i kommunerna är en nödvändighet för att klara behovet av välfärdstjänster och då utgör säkerställda identiteter en grundläggande förutsättning för att lyckas. Med Freja eID har kommunerna tillgång till en mobil e-legitimation som uppfyller samtliga säkerhetskriterier, tekniska ramverk och regulatoriska krav. Freja eID möjliggör därmed för offentliga aktörer att digitalisera sin verksamhet såväl snabbare som enklare.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar