Drottning Silvia inviger Fresenius Kabis fabrik för näringslösningar i Uppsala

Drottning Silvia inviger Fresenius Kabis fabrik för näringslösningar i Uppsala. Hennes Majestät Drottningen invigde i dag Fresenius Kabis nya fabrik för tillverkning av näringslösningar i Uppsala. Denna högteknologiska fabrik kommer att vara ett av Fresenius Kabis kompetenscentra för global produktion. Den kommer att sysselsätta 500 personer. I fabriken tillverkas produkter för parenteral nutrition, dvs för intravenös näringstillförsel. Den nya fabriken i Uppsala bygger på ett helt nytt förpackningskoncept där alla produkter förpackas i plast i stället för glas. I stället för den konventionella glasflaskan innebär plastförpackningen lättare transporter, enklare förvaring, mindre miljöpåverkan samtidigt som sjukvårdspersonalens dagliga arbete underlättas. Vid många svåra sjukdomstillstånd som cancer, lever- och tarmsjukdomar och AIDS behöver patienten tillföras näringsämnen i rätt proportioner för att förhindra en försämring av vitala kroppsfunktioner. Hos patienter som inte kan äta själva eller sondmatas måste nödvändiga näringsämnen tillföras direkt i blodet, så kallad parenteral nutrition. Fresenius Kabi är världsledande inom detta område. Fresenius Kabi tillhör den globala hälsovårdskoncernen Fresenius AG, som har över 45 000 anställda. Dr Gerd Krick, koncernchef i Fresenius AG, hälsade Drottningen och de 50-talet inbjudna gästerna välkomna till invigningen. Han gav en kort beskrivning av verksamheten och uttryckte sin stora glädje över att Drottningen ville inviga den mycket betydelsefulla produktionsanläggningen. Fresenius Kabi bildades 1998 genom en sammanslagning av Pharmacia & Upjohn Nutrition och Division Pharma inom Fresenius. Dr Mattias Schmidt, VD för Fresenius Kabi, berättade att den nya fabriken började projekteras 1994. Själva byggnaden stod klar i början av 1998 varefter ett omfattande installationsarbete ägt rum. I september förra året erhöll fabriken tillverkningslicens från det svenska Läkemedelsverket. Under detta år kommer produktion gradvis att ökas för att nå full skala i under nästa år. Hennes Majestät Drottningen förklarade den nya fabriken för parenteral nutrition för invigd och klippte av det blågula bandet. Därefter följde en guidad tur av fabriken där Drottningen gavs en orientering om produktionsprocessens olika steg. Produktionen sker i en strikt hygienklassad miljö. För att besökare skall kunna se produktionen har fabriken konstruerats så att stora glasväggar gör det möjlig att följa de olika stegen utan ombyte behöver göras till speciell skyddsklädsel. I den nya fabriken, som har en yta på 14 000 m², kommer Fresenius Kabi att tillverka såväl enkammarpåsar som trekammarpåsar i ett plastmaterial framtaget specifikt för detta ändamål. Trekammarpåsen, Kabiven , som innehåller fettemulsion, aminosyralösning och glukos är det senaste tillskottet i företagets produktportfölj. Fabriken kommer att försörja marknader i hela världen med parenteral nutrition i plastförpackningar och försäljningen sker primärt till sjukhus och apotek. Den produktionsanläggning som i dag finns i Stockholm kommer att fasas ut i och med starten av fabriken i Uppsala. I Uppsala ligger det internationella huvudkontoret för division Parenteral Nutrition inom Fresenius Kabi. Här finns förutom den nya fabriken, affärsledning samt forskning och utveckling. Fresenius Kabi har ytterligare tre divisioner - Fluid Therapy, Enteral Nutrition och Ambulatory Care - som leds från Tyskland. Antalet anställda globalt är ca 9 000, varav ca 970 i Sverige. Bild kommer att finnas tillgänglig på www.bit.se fr o m kl 16.00. För ytterligare information: Karin Stenbrink, Informationsansvarig, Division Parenteral Nutrition, Fresenius Kabi AB, telefon 018 - 64 43 19 eller mobil 070 - 396 1894 Sören Densjö, Densjö Kommunikation AB, mobil 070 - 585 0525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00850/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00850/bit0003.jpg Bild http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00850/bit0004.jpg Bild

Om oss

Fresenius Kabi är ett bolag som har skapats genom en sammanslagning av Pharmacia & Upjohn Nutrition och Fresenius Pharmadivision. Fresenius Kabi ingår i den tyska Fresenius koncernen med ca 45 000 anställda.