FriSpar Bolån AB ändrar bolåneräntorna

FriSpar Bolån AB höjer räntan på 3-månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider höjs med mellan 0,09 och 0,39 procentenheter. Ändringen gäller från och med imorgon, den 27 juni 2013.

FriSpar Bolån AB:s kunder har individuell ränta varför ingen tabellränta anges utan endast förändringen.

Bindningstid   Förändring (%)
3-månader   + 0,05
1 år   + 0,09
ca 2 år   + 0,10
ca 3 år   + 0,14
ca 4 år   + 0,18
ca 5 år   + 0,33
ca 7 år   + 0,38
ca 10 år   + 0,39

FriSpar Bolån AB lämnar bolån till kunder förmedlade av Sparbanken Öresund AB (publ) och Sparbanken Syd.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Månsson, Chef Privatmarknad, Sparbanken Öresund AB
Telefon: 040-608 11 30, magnus.mansson@sparbankenoresund.se

Henrik Nilsson, Lånaaffären, Sparbanken Syd
Telefon: 0411-82 21 77, Mobil: 0702-81 23 30, henrik.nilsson@sparbankensyd.se

Eric Perman, VD, FriSpar Bolån AB
Telefon: 054-17 44 33, Mobil: 0708-56 02 30, eric.perman@sbab.se

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.