FriSpar Bostadslån ändrar bolåneräntorna idag

FriSpar Bostadslån sänker räntan för lån med ett till tio års bindningstid med 0,01 till 0,18 procentenheter. 3-månaders bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med i dag, den 7 augusti 2014.

Kunder med FriSpar Bostadslån har individuell ränta varför ingen tabellränta anges utan endast förändringen.

Bindningstid    Förändring (%)
3 månader Oförändrad 
1 år - 0,01%
ca 2 år - 0,08 %
ca 3 år - 0,05 %
ca 4 år - 0,07 % 
ca 5 år - 0,08 %
ca 7 år - 0,10 %
ca 10 år - 0,18 % 

Produkten FriSpar Bostadslån är bolån till kunder förmedlade av Sparbanken Öresund AB (publ) och Sparbanken Syd. FriSpar Bostadslån är en bifirma till SBAB Bank AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Månsson, Chef Privatmarknad, Sparbanken Öresund AB
Telefon: 040-608 11 30, e-post: magnus.mansson@sparbankenoresund.se

Henrik Nilsson, Lånaaffären, Sparbanken Syd
Telefon: 0411-82 21 77, Mobil: 0702-81 23 30, e-post: henrik.nilsson@sparbankensyd.se

Eric Perman, KAM SBAB
Telefon: 054-17 44 33, Mobil: 0708-56 02 30, e-post: eric.perman@sbab.se

FriSpar Bolån AB är ett kreditmarknadsbolag med huvudsaklig verksamhet i delar av södra Sverige. Bolaget samägs av SBAB Bank AB Publ) 51%, Sparbanken Öresund AB (publ) 39,2% och Sparbanken Syd 9,8%.