Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

Report this content

Idag den 4 februari 2020 inleds teckningstiden i FRISQ Holding AB fullt garanterade Företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Den 30 januari 2020 godkände extra bolagsstämman i FRISQ Holding AB styrelsens beslut att genomföra en Företrädesemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie, totalt högst cirka 64,6 MSEK. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier, motsvarande högst cirka 10 MSEK, vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckning sker under perioden den 4 februari - 18 februari 2020. Ett prospekt har upprättats och finns tillgängligt på FRISQ Holdings hemsida.

FRISQ utvecklar och säljer mjukvara till sektorn för vård och omsorg. FRISQs mjukvara effektiviserar vårdleveransen och engagerar patienten i sin egen vård samtidigt som den skapar förutsättningar för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

Produkterna är designade som ett antal moduler och säljs som en tjänst som tillhandahålls av FRISQ och levereras i huvudsak till kund som en så kallad SaaS-lösning. Produkterna är anpassningsbara och kan integreras i kundernas existerande IT-miljöer, vilket är önskvärt för många av Sveriges sjukvårdsregioner. FRISQs kunder är vårdgivare och den som betalar för vård som till exempel landsting och regioner i Sverige och försäkringsbolag i USA.

Erbjudandet i sammandrag

  • Företrädesemissionen uppgår till cirka 64,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen
  • Vidare har styrelsen, i händelse av överteckning i Företrädesemissionen, lämnat en överteckningsoption om motsvarande högst cirka 10 MSEK. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och Överteckningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolaget att tillföras totalt högst cirka 74,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
  • Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantier.
  • Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en teckningsrätt. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 4 – 18 februari 2020
  • Handel med teckningsrätter: 4 –18 februari 2020
  • Handel med BTA: 4 – vecka 10 2020.
  • Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs: Omkring den 21 februari 2020

Prospekt

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), anmälningssedel, informationsbroschyr och övriga relevanta dokument hittar du på www.frisqholding.se.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen kommer FRISQ att delta vid informationsträffar för att informera om FRISQs verksamhet och framtidsplaner. 

4/2 Aktiespararna: Aktiekvällen Göteborg (Tema: Software as a Service)

FRISQ presenterar mellan 18:00-18:30. För anmälan, besök evenemangets sida här.

6/2 Next BIG Thing – Blasieholmen Investment Group på Moderna Museet

Martin Irding och styrelseordförande Mats Lindstrand presenterar- och svarar på frågor vid Blasieholmen Investment Groups träff på Moderna Museet mellan klockan 15:20-16:00. Träffen är öppen för allmänheten och anmälan för närvaro görs till helena.carinci@advokatnerpin.com. Evenemanget kommer även att webbsändas här.

13/2 Kapitalmarknadsträff på Helio GT30 i Stockholm

Mellan klockan 12:00-14:00 anordnar FRISQ en kapitalmarknadsträff i centrala Stockholm. Under träffen får du höra om FRISQs pågående Företrädesemission och FRISQs framtid samtidigt som du ges möjlighet att ställa frågor till delar av ledningen och styrelsen. Träffen är öppen för allmänheten, och vill du redan nu göra en intresseanmälan för deltagande, maila casper.tornblom@frisq.se.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser. Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag den 4 februari 2020 inleds teckningstiden i FRISQ Holding AB fullt garanterade Företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Den 30 januari 2020 godkände extra bolagsstämman i FRISQ Holding AB styrelsens beslut att genomföra en Företrädesemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie, totalt högst cirka 64,6 MSEK. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier, motsvarande högst cirka 10 MSEK, vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckning sker under perioden den 4 februari - 18 februari 2020. Ett prospekt har upprättats och finns tillgängligt på FRISQ Holdings hemsida.
Twittra det här