Bästa kvartalet i QuickBits historia

Investmentbolaget FrontOffice Nordics portföljbolag QuickBit eu AB, släppte idag sin Q1-rapport. Första kvartalet 2019/2020 var det hittills bästa i bolagets historia med kraftiga ökningar i omsättning, resultat och kassaflöde. Jämfört med föregående kvartal ökade omsättningen med cirka 21 procent. Även resultatet efter skatt uppvisade en stark trend och ökade med hela 35 procent jämfört med föregående kvartal.

Första kvartalet, 1 juli–30 september 2019 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 982,9 Mkr (74,2).

• Rörelseresultatet uppgick till 32,6 Mkr (-1,3).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kronor (-0,02).

• Under innevarande kvartal har Sven Hattenhauer valts till ny ordförande för QuickBit eu AB. I slutet av kvartalet lämnade Bengt Lagergren på egen begäran styrelsen i QuickBit eu AB.

• QuickBits aktie noterades på Nordic Growth Market Nordic MTF med första handelsdag 11 juli 2019. Noteringskursen var 3,20 kronor per aktie.

• Den 23 augusti 2019 Quickbit utsågs Serod Nasrat till ny vd för QuickBit eu AB. I samband med detta tillträdde tidigare vd Jörgen Eriksson rollen som koncernchef.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

• Efter första kvartalets utgång kommunicerades att QuickBit ingått ett strategiskt samarbete med Intergiro om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Samarbetet är ett första steg i att bredda affärsmodellen och en viktig del i att nå fler användare och skapa fler intäktsströmmar, vilket skapar ökade möjligheter till en långsiktigt hållbar och hög tillväxt.

Här kan du läsa hela rapporten: https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab/r/basta-kvartalet-i-quickbits-historia,c2970367

Om QuickBit
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar