Conax förvärv av Vopy slutfört - nya bolagsnamnet blir Vopy AB

Report this content

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag Conax Group AB (publ) (”Conax”) har slutfört förvärvet av Vopy AB. En enig stämma beslutade om emission av nya aktier till säljarna av Vopy AB som betalning enligt det avtal Conax styrelse tidigare ingått. Vopy AB ägs nu till 100% av Conax Group AB. I samband med förvärvet byter Conax namn och det gemensamma företagsnamnet blir Vopy AB. Bolagets strategi om att noteras på lämplig marknadsplats kvarstår.

Tidigare ägde Conax patenten och tekniklösningarna medan Vopy byggde produkter och gränssnitt ut mot kund. Nu har bolagen fusionerats och antagit det gemensamma företagsnamnet Vopy AB. Fusionen möjliggör en större och snabbare värdetillväxt samt ger skalfördelar i både organisation och ekonomi. Bolaget påbörjar nu sin förberedelse inför planerad finansieringsrunda där målsättningen är att ta in ca 120 -150 MSEK till en bolagsvärdering runt 800-900 MSEK (ca 4,5 kr/aktie) med syftet att finansiera bolagets marknadsexpansion fram till en planerad IPO.

VD för ”nya Vopy AB” blir Joakim (Kim) Forssell som i höstas tillträdde rollen som VD i Conax. Joakim har lång efterenhet av att skala upp företag och hans fokus kommer att ligga på att slutföra öppna kunddialoger, att kapitalisera bolaget, bygga upp organisationen samt förbereda inför kommande marknadsnotering. 

”Uppköpet är ett steg i rätt riktning för oss då vi därmed äger en betydligt större del av värdekedjan. Vi blir dessutom genom förvärvet mer än bara en teknikleverantör. Vi äger nu paketering mot marknaden samt kunderna direkt, vilket har en stor påverkan på bolagets värdering samt underlättar vår fortsatta tillväxt. Vi har en otroligt spännande framtid och det kommer hända mycket inom de närmaste månaderna som kommer bygga bolaget och vår expansion vidare” Kim Forssell, VD Vopy AB.

På stämman röstades även Gunnar Bylund och Tommys Sunesson in i styrelsen som ordinarie styrelseledamöter, dessa satt tidigare i styrelsen för det förvärvade bolaget Vopy AB. Stein Erik Nordmo utträder ur styrelsen på egen begäran och kommer därav att lägga fullt fokus på att driva operativa säljdialoger i Vopy.

”Förvärvet gör att det sammanslagna erbjudandet blir mer komplett. Bolag som har en stor användarbas och äger dessutom sin patenterade teknikplattform, kommer snabbt få en hög värdering. Vopy har en rad långtgående kunddialoger och genom fusionen stärks erbjudandet ytterligare. Jag ser med stor spänning fram emot kommande tid - jag tror detta kan bli riktigt bra” säger Johan lund, VD Front Ventures AB.

Förvärvet har skett 1:1 där Vopy har värderats till samma värde som Conax. Det sammanslagna värdet av bolaget blir därmed 270 MSEK och Front Ventures ägarandel i Vopy efter sammanslagningen blir 12,82% med totalt ca 23 209 998 aktier.
 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i tillväxtbolag inom fintech och blockchain. Vi tillför kapital och resurser i syfte att snabbt accelerera bolagens värdeutveckling inför en framtida notering. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Prenumerera

Dokument & länkar