Conax Group lägger bud på Vopy AB

Report this content

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag Conax Group AB (publ) (”Conax”) planerar att förvärva Vopy AB. De båda bolagen ingår i Front Ventures portfölj och har redan idag ett tätt samarbete, där Conax äger patent och tekniklösningar medan Vopy bygger produkter och gränssnitt ut mot kund. Nu kommer bolagen att fusioneras för att möjliggöra större och snabbare värdetillväxt.

Fusionen innebär att bolagen som har gemensamma huvudägare, sparar både tid och pengar samt får möjlighet att nå fler marknader snabbare. Vopy har idag ett flertal pågående kunddialoger, varav många kommit långt där två avtal är redan på plats. Förvärvet kommer även att ge flera strategiska fördelar, bl.a. en attraktivare värderingsmodell som ökar det fusionerade bolagets framtida börsvärde och ger större finansiella muskler. Vopys befintliga säljorganisation och kundbas ger snabbhet och kortare startsträcka till intäkter.

När uppköpet är genomfört, vilket är beräknat till början av mars, kommer bolaget att påbörja sin förberedelse inför en nästa finansieringsrunda innan sommaren 2021. Målsättningen är att ta in ca 120 -150 MSEK till en bolagsvärdering runt 800-900 MSEK (ca 4,5 kr/aktie) för att finansiera bolagets marknadsexpansion fram till en planerad IPO.

”Det som styr timingen för vår IPO är hur vi lyckas öka vårt kundvärde. Vi behöver helt enkelt visa på en snabb ökning av både intäkter och kundtillväxt där bolagets framtida utveckling blir lättare att prognostisera – något vi tror kommer vara uppnått runt nästa årsskifte” säger Kim Forssell, VD Conax Group.

Förvärvet gör att det sammanslagna erbjudandet blir mer komplett. Conax får nu full kontroll av marknadsbearbetningen och framtida expansion. Tillsammans med förvärvet av Reltime som nyligen genomfördes, är bolaget väl rustat för att snabbt etableras på marknader där man ser störst potential. 

”Vi ser ett stort värde i att fusionera Conax och Vopy. Då bolagen redan idag samarbetar så kommer en sammanslagning att gå smidigt och samtidigt öka det totala värdet. Dessutom kommer våra aktieägare som köpte in sig i Conax emission nu att även få ta del av Vopy. Bolag som Vopy, som har en stor användarbas, värderas i regel högre än teknikplattformar som Conax, efter en sammanslagning kommer bolaget att få en totalt sett högre värderingsmodell. Vilket självklart är mycket bra för Conax men även för Front Ventures och våra aktieägare” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Detaljinformation om förvärvet>>

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i tillväxtbolag inom fintech och blockchain. Vi tillför kapital och resurser i syfte att snabbt accelerera bolagens värdeutveckling inför en framtida notering. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Prenumerera

Dokument & länkar