Front Ventures ändrar inlösenperiod för teckningsoptioner

Report this content

Front Ventures AB (publ) har totalt 13 106 652 teckningsoptioner av serie TO2B utestående, vilka vardera berättigar till teckning av en ny B-aktie till teckningskursen 1,56 kr under inlösenperioden 1 - 31 maj 2022 (”Teckningsoptionerna”).

Styrelsen har beslutat att ändra inlösenperioden för Teckningsoptionerna till 1 – 31 oktober 2022 och inställa inlösen av Teckningsoptionerna under den ursprungliga inlösenperioden enligt ovan.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl 18.15

Prenumerera