Front Ventures har sålt en mindre del av sitt innehav i QuickBit

Report this content

I syfte att finansiera sina innehav och i avsaknad av andra finansieringsalternativ, har Front Ventures AB (publ) [Front] de senaste dagarna sålt 687 515 aktier till ett värde av 5 948 230 kronor.

Antalet sålda aktier motsvarar ca 11,5% av Fronts totala innehav i QuickBit eu AB (publ). Utöver kvarvarande aktier äger Front även 3.127.000 optioner TO1 i QuickBit eu AB.

”Vi har försökt att till varje pris undvika en försäljning av QuickBit då vi är fortsatt fast övertygade om bolagets starka utvecklingspotential. Covid-19 situationen har dock medfört ett betydligt svårare finansieringsklimat vilket i nuläget omöjliggjort andra alternativ. Vår bedömning är att finansierings-klimatet kommer förbättras under hösten varför vi ser denna försäljning som en kortsiktig om än nödvändig åtgärd.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

I genomsnitt har aktierna sålts till 8,65 kr aktie vilket resulterar i en avkastning på 270% med 3 748 182 kr i vinst.

För mer information kontakta:

Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i fintech-relaterade tillväxtbolag genom att tillföra kapital och resurser i syfte att accelerera bolagens nästa steg i sin utveckling. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Prenumerera

Dokument & länkar