Front Ventures ingår uppgörelse gällande tidigare köp av Intergiro aktier

Report this content

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) (”Front Ventures”) har tidigare meddelat om köpeavtal (kommunicerade 27 maj och 12 april 2021) rörande totalt 4 miljoner aktier i Intergiro Intl AB (publ) (Intergiro), dessa avtal har idag omförhandlats där köpen återgår i sin helhet.

Front Ventures och säljaren av aktierna har träffat en ny överenskommelse där köpen återgår i fullo och ersätts med en förbindelse där Front Ventures som motprestation förvärvar 2,5 miljoner teckningsoptioner i Intergiro. Köpeskillingen uppgår till 1 krona per option. Teckningsoptionerna i Intergiro har en lösenkurs på 6 sek och förfaller 31 december 2021.

Front Ventures har efter omförhandlingen 9,98 % av kapital och röster i Intergiro samt totalt 3 162 368 teckningsoptioner. Samtidigt minskar Front Ventures skuldsättning med 48 miljoner SEK. Optionerna har betalats kontant vid kontraktstillfället.

”Vår ambition med Intergiro har varit samma som för våra övriga portföljbolag, där vi vill vara aktiva ägare och påverka både operativt och strategiskt för att maximera avkastning under en 3 års period. Under de senaste åren har vi tillsammans med övriga huvudägare, jobbat hårt för att skapa en gemensam väg framåt där Intergiros verkliga underliggande värde framgår. Dessvärre saknas idag samsyn kring bolagets framtida utveckling där huvudägarna inte är intresserade av att notera bolaget inom en tidsrymd som Front anser rimlig.

Sommarens emission i Intergiro har dessutom förändrat förutsättningarna för en industriell exit varför vi inte längre tror det är möjligt att avyttra vår post i bolaget i närtid.

Vi har nu valt att minska vårt ägande i Intergiro och därmed även vår risk, varför en omförhandling av tidigare köpeavtal har gjorts. Att förvärva teckningsoptioner istället för aktier var en nödvändig del i den förhandlingen. Vår tro på bolaget kvarstår och vi är övertygade om att Intergiro har en lovande framtid.” säger Johan Lund Front Ventures.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021, kl 14:22.

Prenumerera