Front Ventures minskar sitt innehav i Tortora AB

Report this content

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) avyttrade den 29 december 2020, 425 000 aktier i portföljbolaget Tortora AB (tidigare Blockchain Voucher) för 9 kr aktien, till en total köpeskilling om 3 825 000 SEK.

Front Ventures ägde innan affären 54,2 % av Tortora AB. Försäljningen sker till annan storägare och med anledning av Front Ventures strategi att ej inneha aktiemajoritet och äga över 50 % i portföljbolag.

Efter avyttring innehar Front Ventures 1 876 000 aktier vilket motsvarar en ägarandel om 44,53 %.

”Vi har som strategi att inte äga över 50 % av ett enskilt innehav, bl a för att undvika koncernförhållanden. Med denna affär kan vi reglera vårt ägande till en rimligare nivå, samtidigt som vi skapar utrymme för att delta i eventuella framtida emissioner i Tortora AB”, säger Johan Lund, VD i Front Ventures AB.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i fintech-relaterade tillväxtbolag genom att tillföra kapital och resurser i syfte att accelerera bolagens nästa steg i sin utveckling. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021, kl 19:45.

Prenumerera

Dokument & länkar