FrontOffice investerar i ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har idag ingått investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB), ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring.

Investeringen i MTWABP ska ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och tillförsäkrar FrontOffice en ägarandel om 25 %. MTWABP värderas således till 8 MSEK efter genomförd investering. Betalningen ska genomföras senast 45 dagar från dagens datum. Investeringen ska primärt användas till fortsatt omsättningstillväxt i form av nyrekryteringar och utökat försäljningsarbete i MTWABP.

MTWABP är ett tillväxtbolag som under varumärket Semantiko (https://semantiko.com/sv/) erbjuder kundanpassade strategier och tjänster inom datadriven onlinemarknadsföring, primärt inom segmenten optimerad Facebook-annonsering, sökmotoroptimering (SEO) och konverteringsoptimering (CRO).

Vi ser mycket stora möjligheter i den här investeringen, inte bara som finansiell placering, utan även för att vi nu kan erbjuda våra rekonstruktions- och turnaraoundcase, skräddarsydd stöttning inom ett ofta eftersatt område som samtidigt är helt avgörande för en effektiv turnaround. D.v.s. ökad och strategiskt genomtänkt synlighet online, vilket är ett av nyckelområdena för att få en bra värdeökning på turnaroundcasen” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Datadriven kommunikation kommer att vara en stark konkurrensfaktor framöver och jag är övertygad, inte minst i den tid av ”peak-butik”/”butiksdöd” som retailbranschen genomgår, att FrontOffice genom denna strategiska affär kan vässa vårt turnarounderbjudande ytterligare och därigenom säkra betydligt större affärer i detta segment” säger Johan Lund.

MTWABP grundades 2015 av Tommy Skålberg och Rikard Lindholm, två av Sveriges mest framstående konsulter inom digital marknadsföring. Tommy Skålberg har en bakgrund som webbutvecklare, teknikchef och huvudansvarig för all optimering gentemot Google på Sveriges största digitala pr-byrå Viva Media AB.

Rikard Lindholm är specialiserad på optimerad Facebook-annonsering, data-driven marknadsföring och har bl. a. gjort en kartläggning av Projekt Alamo, som starkt bidrog till Donald Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet, publicerad i Aftonbladet i augusti 2017 (http://trumpsfakenewsfabrik.story.aftonbladet.se/). Rikard var även inbjuden som talare vid den exklusiva säkerhetspolitiska Rikskonferensen arrangerad av Folk och Försvar i januari 2018 på temat digital informationspåverkan.

Att vi får möjlighet att i rätt fas investera i MTWABP och knyta bolagets värdefulla kompetens närmare vårt bolag är både finansiellt och strategiskt gynnsamt för FrontOffice. Den kunskap och strategiska överblick  som nyckelpersonerna i MTWABP besitter är unik även vid en internationell jämförelse och jag är övertygad om att denna investering kommer vara till mycket stor nytta för hela FrontOffice-koncernen” säger Johan Lund.

MTWABP befinner sig i en mycket stark expansionsfas med en preliminär omsättningsökning om ca 78 % för 2017, med bibehållna goda marginaler.

“Världen befinner sig mitt i en evolution inom digital marknadsföring. Semantikos koncept med resultatfokuserad data-driven marknadsföring är på många sätt unik och kommer stärkas via FrontOffice strategiska kompetensområden. FrontOffice investering möjliggör för oss att rekrytera nyckelpersoner, bygga långsiktig affärsstruktur och automatisera resurskrävande delar av vårt arbete” säger Rikard Lindholm, Semantiko MTWABP Sweden AB.

”För att sträva mot vår vision och företagets uppsatta mål är det viktigt att omge sig med rätt människor och jag känner att både Johan Lund och FrontOffice tillför den erfarenhet och strategiska kunskap vi behöver för kommande steg i vår expansion” säger Tommy Skålberg, Semantiko MTWABP Sweden AB.

Om investeringen:
Investering: Kontant 2 MSEK
Ägarandel: 25 %
Huvudvillkor: Investeringen skall tillskjutas Semantiko senast 5 april 2018. Investeringen villkoras vidare av sedvanliga säljargarantier och aktieägaravtal som bl.a. säkerställer att grundare/nyckelpersoner kvarstannar i Semantiko inom viss föreskriven tid.    

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att vi får möjlighet att i rätt fas investera i MTWABP och knyta bolagets värdefulla kompetens närmare vårt bolag är både finansiellt och strategiskt gynnsamt för FrontOffice
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ
Världen befinner sig mitt i en evolution inom digital marknadsföring
Rikard Lindholm, Semantiko MTWABP Sweden AB